Ton, Aufnahmeleitung

FILMOGRAFIE

2009/2010
 • Geräusche
2009/2010
 • Mischung
2007/2008
 • Mischung
2007
 • Mischung
2006/2007
 • Post-Production
2004/2005
 • Mischung
2003/2004
 • Mischung
2003/2004
 • Post-Production
2002-2004
 • Mischung
2002
 • Mischung
2001/2002
 • Mischung
2000
 • Mischung
1997-2000
 • Ton
2000
 • Mischung
1998
 • Mischung
1998
 • Mischung
1997/1998
 • Mischung
1995/1996
 • Mischung
1996
 • Mischung
1995
 • Mischung
1995
 • Mischung
1991/1992
 • Geräusche
1990
 • Synchron-Ton