Weitere Namen
Karl Karl Labs (Weiterer Name) Karl Laabs (Weiterer Name) Karl Labs (Weiterer Name) Karl-Heinz Labs (Weiterer Name)
Ton, Aufnahmeleitung
Berlin

FILMOGRAFIE

2012-2014
 • Ton
2004/2005
 • Ton
2003
 • Post-Production
1995/1996
 • Ton
1992/1993
 • Ton
1985/1986
 • Ton
1985/1986
 • Ton
1985
 • Ton
1982/1983
 • Ton
1980/1981
 • Ton
1979/1980
 • Ton