Weitere Namen
Sebastian Huber (Weiterer Name)
Kamera, Ton

FILMOGRAFIE

2018
 • Ton
2013-2015
 • Licht
2013/2014
 • Ton-Assistenz
2013/2014
 • Beleuchter
2010/2011
 • Ton-Assistenz
2010/2011
 • Ton-Assistenz
2009/2010
 • Beleuchter
2009/2010
 • Kamera-Bühne
2009/2010
 • Ton-Assistenz
2008
 • Licht
2005/2006
 • Ton
2006
 • Ton
2005/2006
 • Geräusche
2005/2006
 • Ton
2005
 • Ton
2004/2005
 • Ton
2004
 • Ton
2003
 • Ton