Kamera, Ton

FILMOGRAFIE

2017/2018
 • Synchron-Ton
2017
 • Synchron-Ton
2015-2018
 • Ton-Design
 • Mischung
2014
 • Ton-Design
 • Ton
 • Mischung
2014
 • Geräusche
2012/2013
 • Kamera-Assistenz
 • Ton-Design
 • Ton
2012-2014
 • Synchron-Ton
2011/2012
 • Ton-Design