Kamera, Ton

FILMOGRAFIE

1990/1991
 • Ton
1985/1986
 • Ton
1984/1985
 • Ton
1981-1983
 • Ton
1979/1980
 • Ton
1972/1973
 • Musik-Tonaufnahme
1970/1971
 • Ton
1964/1965
 • Ton
1958
 • Ton-Assistenz
1958
 • Ton-Assistenz
1958
 • Ton-Assistenz
1959
 • Ton-Assistenz
1958
 • Ton-Assistenz