Ton

FILMOGRAFIE

1991
 • Ton
1990
 • Mischung
1990
 • Mischung
1989/1990
 • Ton
1989/1990
 • Mischung
1988/1989
 • Mischung
1988
 • Mischung
1987/1988
 • Mischung
1987/1988
 • Mischung
1987
 • Mischung
1986/1987
 • Mischung
1985/1986
 • Mischung
1985/1986
 • Mischung
1984/1985
 • Mischung
1984/1985
 • Mischung
1984/1985
 • Mischung
1983/1984
 • Mischung
1983/1984
 • Mischung
1983
 • Mischung
1982
 • Mischung
1978/1979
 • Ton-Assistenz
1975/1976
 • Ton
1972
 • Ton-Assistenz