Schnitt, Ton

FILMOGRAFIE

2019
  • Ton-Design
2012-2014
  • Synchron-Ton
2011/2012
  • Mischung
2008
  • Mischung
2006/2007
  • Mischung
2002
  • Mischung
2000
  • Ton
1998/1999
  • Ton-Design
  • Mischung
1996
  • Ton-Schnitt