Ton, Aufnahmeleitung

FILMOGRAFIE

1975/1976
  • Aufnahmeleitung
1975
  • Ton-Assistenz
1975
  • Produktions-Assistenz
1975
  • Aufnahmeleitung