Weitere Namen
Kimitake Hiraoka (Geburtsname)
Drehbuch
Tokio, Japan Tokio, Japan