Weitere Namen
John Weldon Cale (Geburtsname)
Darsteller, Ton
Oklahoma City, Oklahoma, USA San Diego, Kalifornien, USA