mîtosfilm (Berlin)

Weitere Namen:

Mitosfilm(Weiterer Name)
Mîtosfilm, Mehmet Aktas & Iacopo Callico GbR(Weiterer Name)

German

Filmography

2021-2023
 • Production company
2020-2022
 • Production company
2019-2021
 • Production company
2016/2017
 • Production company
2016
 • Production company
 • Original distributor
2016
 • Production company
2014-2017
 • Production company
 • Original distributor
2014-2016
 • Production company
2014
 • in co-production with
2012-2014
 • Production company
 • Original distributor
2010-2013
 • Production company
2010
 • in co-production with
2008/2009
 • Original distributor
2008
 • Original distributor
2008
 • Current distributor
2007-2009
 • Original distributor
2007
 • Production company
 • Original distributor
2007
 • Production company
2006/2007
 • Original distributor
2006/2007
 • in co-production with
 • Original distributor
2006/2007
 • Original distributor
2003/2004
 • Original distributor
2002-2004
 • Original distributor