Lorenzo Mongiardino

Production design

FILMOGRAFIE

1976/1977
  • Set design (other)