Weitere Namen
Lon Chaney (Weiterer Name) Lon Creighton Tull (Geburtsname)
Cast
Oklahoma City, Oklahoma, USA San Clemente, Kalifornien, USA