Chicago, Illinois, USA San Diego, Kalifornien, USA